Béres Deák Endre - Szakál Béla

MONITORING RENDSZER KIÉPÍTÉSE A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
SZÉNHIDROGÉN-TÁROLÓ TELEPHELYEKEN

Absztrakt

Rendszeresen előfordulnak olyan rendkívüli események, vagy technológiai üzemzavarok, amelyek akár súlyos balesetekké eszkalálódhatnak, és amelyek következményei a lakosságot súlyosan érintik. Van, amikor a számított kockázatok e kritériumok közelében vannak, vagy esetleg némileg meg is haladták azokat. Ekkor kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. Ennek egyik legkézenfekvőbb megoldása a megfelelő vegyi monitoring és tájékozató rendszer kialakítása a veszélyes tevékenységet folytató vállalatok körül. A szerzők a cikkben a kőolaj- és földgázszármazékokat tároló objektumok területén kiépítendő Monitoring és tájékoztató rendszerek kiépítésre vonatkozó elvi elképzelést fejtenek ki.

In the meantime, technological breakdowns and serious accidents do happen regularly and their consequences can seriously affect civilians. In cases when the estimated risks grow near these criteria or slightly go beyond them, measures have to be taken to reduce these risks. Possibly the most obvious solution for meeting societal expectations are the creation of safety zones around these industrial sites. In this article the authors present the actual legal regulations and conceptual methods of establishing monitoring and information systems on territories where oil and gas products are stored

Kulcsszavak: veszélyes ipari üzemek, monitoring-tervezés, kockázatelemzés, lakosságvédelem ~ dangerous industrial companies, monitoring planning, population protection, risk analysis

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz