Kassai Károly

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓVÉDELEM NAPJAINKBAN AKTUÁLIS
SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL

Absztrakt

A Magyar Honvédség szervezeteinek működéséhez szükséges vezetési és irányítási követelmények alapján alapvető katonai érdek a híradó és informatikai rendszerek biztonsághoz szükséges szabályozási kérdések azonosítása és menedzselése. Jelen cikk – a szerző korábbi cikkének folytatásaként – az egyre bonyolultabb híradó és informatikai rendszerek szolgáltatásainak biztonságához szükséges szabályozási kérdéseit vizsgálja, figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait. A téma összetettsége miatt a vizsgálat nem teljes körű, csak a központi biztonsági követelményekre és az azokat támogató dokumentumokra koncentrál.

Based on the requirement of command and control of the Hungarian Defence Forces the identification and management of communications and information (CIS) security regulation issues are fundamental military interests. This article – as a continuation of previous article from the author – examines the security regulation issues of more and more sophisticated CIS services, taking into account the experiences in last years. Due to the complexity of the subject of the investigation is not complete, only focused on the core security requirements and supporting documents.

Kulcsszavak: információbiztonság, elektronikus információbiztonság, kiberbiztonság, szabályozás ~ information security, electronic information security (INFOSEC, Information Assurance), cyber security, regulation.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz