Gábor Szászi

LONG-SPAN RAILWAY BRIDGES IN THE TRANSPORT SYSTEM OF HUNGARY

Abstract

The lessons learned from wars and a large number of local armed conflicts of the past centuries and from the consequences of increasingly frequent terrorist attacks and natural disasters clearly underpin the strategic significance of transport. This is also proven by the damage to and losses of transport networks and facilities and by the resulting supply problems and transport difficulties. Structures whose damage or complete destruction may significantly limit transport process have specific importance. In my opinion railway bridges across rivers comprise such structures. The objective of this article is to present the role of long-span railway bridges in the national transport network, the impact of their damage, and some alternatives of their replacement.

Az elmúlt évszázad háborúinak, számtalan helyi fegyveres konfliktusának tapasztalatai, az egyre gyakrabban előforduló terrorcselekmények és természeti katasztrófák következményei egyértelműen alátámasztják a közlekedés stratégiai fontosságát és jelentőségét, amelyet a közlekedési hálózatokat és objektumait ért károk és veszteségek, az ezek következtében megjelenő ellátási-szállítási problémák is igazolnak. Különös jelentőséggel bírnak azon műtárgyak, melyek sérülése, esetlegesen teljes megsemmisülése jelentős mértékben korlátozhatja a közlekedési folyamatokat. Ilyen kiemelt műtárgyak megítélésem szerint a folyókat átszelő vasúti hidak. A cikk célja bemutatni a nagyfolyami vasúti hidak közlekedési rendszerben betöltött szerepét, sérülésének hatásait, valamint helyettesíthetőségének alternatíváit.

Keywords: critical infrastructure, transport system, railway network, railway bridges ~ kritikus infrastruktúra, közlekedési rendszer, vasúthálózat, vasúti hidak

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz