Nikodém Edit

A LAKOSSÁGVÉDELEM MEGVALÓSULÁSA ÉS ESZKÖZRENDSZERE HAZÁNKBAN

Absztrakt

Ahogyan minden államnak, úgy Magyarországnak is gondoskodnia kell állampolgárai és lakossága megfelelő védelméről, elsősorban az életre, az egészségre és az anyagi javakra veszélyt jelentő fenyegetések elkerüléséről, azok kezeléséről, egy szóval a biztonságos életvitel kialakításáról. Kérdésként merül fel, hogy vajon Magyarországon az állampolgárok részére rendelkezésre állnak mindazon eszközök és módszerek, amelyek elengedhetetlenek az élet és az anyagi javak megóvásához egy veszélyhelyzet bekövetkeztekor. Ahhoz, hogy erre választ kapjunk célul tűztem ki a hazánkban deklarált lakosságvédelmi eszközök és módszerek ismertetését, rendszerezését, valamint az azt meghatározó és működését szabályozó törvényi, jogszabályi háttér bemutatását. Továbbá kitekintést kívánok nyújtani a nemzetközi környezetben megvalósuló élet és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedésekről, érintve a hazánkban megvalósított legújabb lakosságvédelmi elveket és lépéseket.

Just like every other country in the world, Hungary has to look after its citizens too. The goverment is responsible for the safety, protection, health and valuables of the people by avoiding and/or dealing with certain threats, and by creating a safe and habitable environment. The question then arises, "What kind of equipment and methods are avaible for the civilian population of Hungary in case of emergency?" In order to answer this question I will first introduce and categorize the equipment and methods used in our country,then I will examine the legal bacground of the topic. Furthermore, I will present the international practice regarding the issue and principals that influenced the latest steps taken towards guaranteeing the safety of the civilian population.

Kulcsszavak: védelem, veszélyforrás, katasztrófa, védőeszköz, megóvás, megelőzés ~ defense, contingency, disaster, shielding device, safekeeping, prevention

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz