Grósz Péter

A HONVÉDELMI KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYOZÓK VÁLTOZÁSAI FIGYELEMMEL A MÓDOSULT KÜLSŐ JOGI KÖRNYEZETRE

Absztrakt

A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvény, illetve a honvédelemről és katasztrófavédelemről szóló törvények elengedhetetlenül maguk után vonták a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer hatályos felépítésének, működésének és az ezeket meghatározó saját szabályozóinak felülvizsgálatát, illetve harmonizációját a megújult jogszabályi környezettel. Cikkemben a HKR felépítését és működését meghatározó új jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit gyűjtöttem össze, melyeken keresztül a HKR megváltozott jogszabályi környezetét illetve a rendszeren végigfutó jogszabályi változásokat szeretném bemutatni.

The Basic Law which entered into force on January 1, 2012 and the regulations concerning defense and catastrophe-prevention necessitated the revision of the structure, operation and the regulations of the Hungarian Defence Forces Disaster Relief System (HDFDRS), and its harmonization into the new legal environment. In my artile, I collected the new relevant legal sections defining the structure and operation of the HDFDRS, through which I would like to introduce the changed legal environment of the HDFDRS and the legal changes that ran through the system.

Kulcsszavak: Magyar Honvédség, Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer, jogszabály változás, jogi környezet ~ Hungarian Defence Forces, Disaster Relief System, change of regulation, legal conditions

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz