Varga Attila Ferenc

ROBOTTECHNOLÓGIA ÉS ERŐALKALMAZÁS

Absztrakt

A modern fegyveres erők egyre nagyobb számban alkalmaznak robotokat katonai feladatok végrehajtására. Jelen tanulmányban a szerző arra keresi a választ, hogy elfogadható-e, és ha igen, milyen keretek között a teljesen önműködő technikai eszközök, robotok általi erőalkalmazás, illetve fegyverhasználat, különösen akkor, ha ember ellen irányul.

Modern armed forces tend to use more and more robots for performing military tasks. In this article, the author looks for answer to the question, whether it is acceptable, and if yes, in what circumstances, that autonomous technical means, robots use force (i.e. weapons), especially in cases, when this usage is directed against humans.

Kulcsszavak: fegyveres erők, robot, fegyverhasználat, művelet-végrehajtási szabályok ~ armed forces, robot, use of weapons, rules of engagement

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz