Harald Pöcher

SECURITY AND DEFENCE ECONOMICS-AN UNKNOWN DISCIPLINE

Abstract

Conflicts and wars are like laws of nature an integral part of humankind. Since time immemorial there have been conflicts and wars in the world and thus military forces, their personnel and the demand for armament goods are an important object of national politics. As a decisive part of Security and Defence Policy, armed forces have an outstanding position. Nearly in every independent state which maintains military forces, these forces can be seen as a large enterprise - in most cases even the largest enterprise.

A konfliktusok és a háborúk, csakúgy, mint a természet törvényei szerves részei az emberiségnek. Időtlen idők óta voltak konfliktusok és háborúk a világon, és így a katonai erő, maguk a katonák, valamint a fegyverzet és felszerelés biztosítása fontos céljai a nemzeti politikának. Ennek megfelelően a biztonság és védelempolitika egyik kiemelt területe a fegyveres erők szerepe. Szinte minden független állam, amely katonai erőt tart fenn, úgy tekint a fegyveres erőkre, mint egy nagyvállalatra - a legtöbb esetben a legnagyobb vállalkozásra.

Keywords: conflict, war, national politics, military forces ~ nemzeti politika, katonai erő

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz