Berek Tamás - Rácz László István

VÍZBÁZIS MINT NEMZETI LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEM VÉDELME

Absztrakt

A közösségi vízpolitikáról az utóbbi néhány évtizedben tartott szemináriumok következtetései rávilágítottak arra, hogy a „A Közösség vizei egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mivel minden felhasználási területen folyamatosan növekszik az igény a kielégítő mennyiségű, jó minőségű víz iránt.” A vízellátás közérdekű szolgáltatás, ahogyan azt a Bizottságnak az európai közérdekű szolgáltatásokról szóló közleménye meghatározza. A jó vízminőség hozzájárul a lakosság ivóvízellátásának biztonságához. Szükséges az olyan események hatásának megelőzése vagy csökkentése, amelyek következtében a víz bármely okból balesetszerűen szennyeződhet. A szerzők rámutatnak arra, hogy az ilyen célú intézkedéseket be kell venni a védelem tervezésébe.

The conclusions of the Community Water Policy Seminars in the last few decades highlighted that „Waters in the Community are under increasing load from the growing demand for sufficient quantities of good quality water for all purposes.” The supply of water is a service of general interest as defined in the Commission communication on services of general interest in Europe. Good water quality will contribute securing the drinking water supply for the population. There is a need to prevent or reduce the impact of incidents in which water can be accidentally polluted for any reasons. The authors point out that such measures with the aim of doing so should be included in the defence planing.

Kulcsszavak: víz, komplex biztonsági rendszer, fizikai védelem, szabályozás ~ water, complex security system, physical protection, regulation

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz