Venekei József

AZ ELLÁTÁSI LÁNC KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A POLGÁRI ÉS
A KATONAI LOGISZTIKA ELMÉLETÉBEN ÉS GYAKORLATÁBAN

Absztrakt

Számos könyv-, cikk- és tanulmány foglalkozik az ellátási láncokkal és a logisztika fejlődéstörténetével, kapcsolatával, és minden szerző mást tart fontosnak kiemelni a téma vizsgálata során. Az ellátási lánc működtetésének számos módja van, ami hatékonyabbá teszi annak működését, de egységes séma jelen tanulmány szerzőjének véleménye szerint nem létezik, hiszen a külső és belső információk, gazdasági folyamatok, a katonai műveletek jellege folyamatosan befolyásolják vagy befolyásolhatják a lánc menedzselését. Azonban kiemelhetünk néhány olyan elemet, amely ma, és feltételezhetően a jövőben is segíteni fogja az ellátási lánc menedzsment fejlődését. A Szerző röviden áttekinti a logisztika és az ellátási lánc fejlődésének történetét, a hazai és nemzetközi irodalom vonatkozó definícióit és az adott témára vonatkozó különböző szemléleteket.

Many books, articles and studies are dealing with the history and development of supply chain and logistics, and during the examination of the subject they have different points to emphasize. There are a lot of way that makes the supply chain more efficient to operate, inspite of the fact, that there’s no common scheme to follow, due to the internal and external flow of information, economic development and the nature of military operations that have continous influence on the management of supply chains. However we can highlight some of the elements that nowadays and in the future will support the development of the management of supply chains. In this article the author gives an overview of the history of logistics, supply chain development and aspects of this matter.

Kulcsszavak: logisztika, ellátási cánc memedzsment, műveleti támogatási lánc ~ logistics, supply chain management, operational support chain

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz