Schüller Attila

AZ Y GENERÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Absztrakt

Az információbiztonság egyik kulcskérdése az adatok bizalmasságának biztosítása. Tapasztalataim alapján a felhasználók sokszor nincsenek tisztában az általuk birtokolt és kezelt információk értékével, illetve nem feltételezik, hogy mások azokhoz hozzá akarnak jutni. Annak ellenére, hogy a fiatalabb generáció már az informatika világában nőtt fel, ez a korosztály sincs tisztában a digitális világ veszélyeivel. A cikk a felhasználói szokások közötti különbségeket vizsgálja az életkor függvényében.

Guarantee of confidentiality of the data is one of the key issues of the information security. The users often do not know the value of the handled  information possesed by them, and they do not assume that others want to obtain them. In spite of the fact that the younger generation has already grown up in the world of informatics, this age group is not aware of the digital world's dangers either. The article examines the differences between the user habits in the respect of the age.

Kulcsszavak: Y generáció, információbiztonság, emberi tényező ~ Y generation, information security, human factor

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz