Potóczki György

VANNAK-E TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
A KATASZTRÓFÁKAT MEGELŐZŐ IDŐSZAK
LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN?

Absztrakt

A nem kívánatos események bekövetkezte előtti lakossági felkészítés fontossága vitathatatlan. Más védelmi területeknél (pl. egészségügy, kriminológia) is felismert tény: a megelőzésre többet, a következményre kevesebbet kellene költeni, a helyzet mégis fordított. Kérdés: Mi jellemzi a mai állapotokat? Létezik-e, működik-e egy optimális lakosságfelkészítési metodika? Ha nem, akkor már az ideális állapotokhoz történő közelítés is jelentős eredménynek számíthat. Szükségesnek tűnik a lakosságfelkészítés mai gyakorlatának felülvizsgálata, esetleg átalakítása, ezt erősíti a jelenleg folyamatban lévő jogszabályi korrekció is. A szerző - a jelenlegi helyzet vázlatos áttekintése mellett - keresi a korunk viszonyaihoz jobban illeszkedő megoldásokat, elsősorban a megelőző időszakban végzett megelőző felkészítésre koncentráltan.

The importance of raising public awareness in periods that precede any unwanted event is beyond doubt. In other areas of protection (e.g. healthcare, criminology) it has been acknowledged that more extensive funds should be spent on prevention than on the consequences; still, the situation is just the opposite. The question is: What are the attributes of the situation today? Does an operable optimum methodology raising public awareness exist? If not, any approach towards the ideal situation can be considered a major result. It seems that the review, or possibly, the transformation of the practice in raising public awareness is necessary; this is also supported by the proposed amendment of the applicable statutes, currently under way. The author - in addition to providing a draft overview of the current situation - seeks solutions better adjusted to the conditions of our time, mainly focusing on the preparatory activities carried out in preceding periods.

Kulcsszavak: lakossági felkészítés, katasztrófavédelem, megelőző időszak, felkészítési módszerek és eljárások ~ raising public awareness, disaster recovery, preceding period, preparation methods and procedures

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz