Munk Sándor

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ
HÁLÓZATOK ALAPJAI

Absztrakt

Napjaink társadalmának leírására széles körben elfogadottak az információs társadalom, hálózati társadalom kifejezések. Az információs társadalom technológiai alapját az információs szolgáltatásokat nyújtó hálózatok képezik. Napjaink másik, senki által nem vitatott jelensége az információs tevékenységeket támogató technológiák konvergenciája, integrációja. Tényként fogadható el az is, hogy az egymással egyre szorosabb kapcsolatba kerülő szakterületek fogalomrendszere nincs egymással harmóniában, ami egyre növekvő mértékben akadályozza a hatékony együttműködést. Jelen publikáció meghatározza az információs szolgáltatásokat nyújtó hálózatok fogalmát, szerepét; bemutatja kialakulásuk okait; elemzi a hálózatok és rendszerek viszonyát; végül meghatározza felépítésük, összekapcsolódásuk alapvető kérdéseit.

Society of our age is widely described as information society, and networked society. Information society is technologically based on networks providing information services. Other unquestioned phenomenon of our age is convergence, integration of technologies supporting information activities. It is also a fact that concepts, and ideas of professional areas, building more and more strong connections with each other, are not in harmony and that increasingly impedes the efficient cooperation. Recent publication defines the concept, and role of networks providing information services; presents the reasons for their formation; analyses the relationships between networks and systems, and finally determines fundamental issues of their architecture, and interconnections.

Kulcsszavak: információs (informatikai) hálózatok, hálózati alapfogalmak, elosztott rendszerek, hálózatok felépítése, hálózatok összetevői ~ I(T) networks, foundational network concepts, distributed systems, network architectures, network components

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz