Laczik Balázs

A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM ELVEINEK,
CÉLJAINAK ÉS A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEK
BIZTONSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI, KAPCSOLATUK

Absztrakt

Napjainkban a védelmi szakemberek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kritikus infrastruktúra rendszerek sérülékenységeinek vizsgálatára és a veszélyes ipari tevékenység környezeti hatásainak elemzésére. Ebben a cikkben arra vállalkozom, hogy rendszerezzem a kritikus infrastruktúra területein és ágazatain belül azok működésére, biztonságára kiható ipari létesítmények helyét és szerepét, továbbá feltárom, hogy az ipari létesítmények biztonságos üzemeltetésének elmulasztása milyen hatással lehet a kritikus infrastruktúra rendszerek működésére. Megvizsgálom a kritikus infrastruktúra védelmének és az ipari biztonság lehetséges kapcsolatait és következtetéseket vonok le ezek összefüggéseire, kölcsönhatásaira.

The defensive specialists translate increasingly bigger attention in our suns for the critical infrastructure onto the examination of the sensibilities of systems and the analysis of the environmental effects of the dangerous industrial activity. I undertake that I should systematize it inside the areas of the critical infrastructure and his sections in this article they his function, the place of industrial establishments influencing his safety and his role. I reveal what kind of effect the critical infrastructure may be the omission of the industrial establishments safe operation furthermore onto the function of systems. I examine it for the protection of the critical infrastructure and the possible contacts of the industrial safety and I draw the conclusions of this contexts, and interactions.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, ipari biztonság, ~ critical infrastructura, dangereous industrial activity

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz