Horvayné Fehér Judit - Munk Sándor

A RENDŐRSÉGI INFORMATIKAI HÁLÓZAT FOGALMA,
RENDELTETÉSE

Absztrakt

A korszerű informatika szolgáltatásait napjainkban már egyetlen alkalmazási terület, így a rendőri alkalmazás sem nélkülözheti. Napjaink informatikája a hálózati megoldások informatikája, amely a különböző informatikai eszközök, rendszerek, alkalmazások összekapcsolódására, egymás szolgáltatásainak igénybevételére, egymás képességeit kölcsönösen erősítő együttműködésére épül. Az informatikai hálózatok által nyújtott előnyök hátrányokkal, biztonsági kockázatokkal is párosulnak. A hálózatokhoz kapcsolódó fogalmak és értelmezéseik heterogenitása akadályát képezi az eredményes tudományos-szakmai tevékenységnek, a hálózatok biztonsága kutatásának. Jelen publikáció összegzi a hálózatok alapfogalmait; bemutatja az informatikai hálózathoz kapcsolódó fogalmak alkalmazását a rendőrségi szakmai dokumentumokban; végül összeveti a különböző értelmezéseket és megfogalmaz egy javasolt fogalmat és értelmezést.

In our days none of the application areas, including police applications can neglect modern IT services. Today's informatics is informatics of network solutions, that is built on interconnection of various IT devices, systems, and applications, use of services of each other, and their cooperation mutually reinforcing each other's capabilities. Benefits of IT networks are coupled with disadvantages, security risks too. Heterogeneity in network related concepts and their interpretations are an obstacle to effective scientific-technical activities, and network security research. Recent publication summarizes the conceptual basics of networks; presents the use of IT network concepts in police documents; and finally compares the different interpretations, and lays down a suggested police IT network concept, and interpretation.

Kulcsszavak: fogalmi alapok, informatikai hálózatok, rendőrségi informatikai hálózat ~ conceptual basics, IT networks, police IT network

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz