Fleiner Rita - Munk Sándor

AZ ADATBÁZIS-BIZTONSÁG SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPJAI
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN

Absztrakt

A publikáció az adatbázis biztonság szabályozásával foglalkozik. Ennek érdekében a szerzők megvizsgálják az adatbázis-biztonságot érintő informatikai biztonsággal kapcsolatos szabályozó dokumentumok típusait, bemutatják az adatbázis-biztonság és az informatikai biztonság szabályozási rendszerének jelenlegi szereplőit; végül feltárják a magyar adatbázis biztonsági szabályozó rendszer lehetséges felépítésének lehetőségeit.

The publication studies the regulation of database security. The authors examine the different types of regulatory documents related to information security and database security, describe the different actors of the hungarian information security regulation and finally outline the possible design of the hungarian database security regulation.

Kulcsszavak: adatbázis-biztonság, informatikai biztonság, adatbázis-biztonság szabályozása, közigazgatás ~ database security, information security, database security regulation, government

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz