Dávidovits Zsuzsanna

A KATONAI MISSZIÓK VÍZELLÁTÁSA,
ZENON VÍZTISZTÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATA

Absztrakt

Az esettanulmányom célja, hogy a vízről, mint "életet adó elem"-ről írjak. A mindenki által már jól ismert fontosságán - mint a biológiai szükségletként és a további felhasználhatóságain túl, illetve evvel összefüggésben - a célom, hogy szemléltessem a vízellátást, a víz felhasználhatóságát a katonai missziók során. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy egy sivatagosabb területen hogy is lehetséges annyi katona és ember napi vízszükségleteit, vízfogyasztását megvalósítani.

The case study is designed to provide water, such as "life-givig element" to write about. The importance of well-known by everyone - as the biological needs, availability and further beyond, or in conjunction with this - my aim to illustrate the water supply, the water's availability for military missions. Indeed the question arises whether it is possible to achieve the daily water needs, and water consumption of so much troops and people on a deserter field.

Kulcsszavak: víz, katonai misszió, vízfogyasztás, víztisztító berendezés ~ water, military mission, water consumption, water purification equipment

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz