Potóczki György

A KATONAI ÉS A POLGÁRI LOGISZTIKA
HATÁRTERÜLETEI CIVIL SZEMMEL

Absztrakt

A közlekedés örök és egyetemleges, hiszen az áruk termelése és fogyasztása időben és térben elkülönül egymástól. Bár a katonai és a civil közlekedés több vonatkozásban jelentős eltéréseket mutat, mégis vannak olyan határterületek, amelyeknek fejlesztése mindkét terület közös érdeke. Jelen cikkben a szerző - néhány tárgybani tudományos közlemény elemzésén és saját gondolatain keresztül - arra törekszik, hogy a tudományszak közlekedési rendszerkeretein belül kiemelten foglalkozzon a katonai/polgári logisztika tevékenységi körével, határterületeivel. A cikk a fentiek tükrében kitér az "állami logisztika" szükségességének megítélésére.

Transport is eternal and universal, because production and consumption of goods are separate things in time and in space. Although there are significant differences between military and civilian transport in many aspects, there are still some borderlines, which should be developed as it is the common interest of both disciplines. In this article, the author relies on the analysis of a few scientific communications and his own ideas on this subject and ties to focus specifically on the activities and borderlines of military/civilian logistics within the systemic framework of transport in this scientific discipline. As indicated above, the article also tries to judge the need for public logistics.

Kulcsszavak: katonai logisztika, logisztikai szolgáltató központok, állami logisztika, polgári logisztika ~ military logistics, logistics service centres, public logistics, civilian logistics

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz