Dávidházy Gábor

MUNKABALESETEK ALAKULÁSA
AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN

Absztrakt

A munkavédelem, más szóval a munkát végző ember védelme - függetlenül az ország államformájától - minden nemzet számára kiemelkedő fontosságú. Azt is mondhatjuk, hogy minden társadalom elemi érdeke a munkavállalók védelme. Nincs ez másként az Európai Unióban és Magyarországon sem. Az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés (1957), már kinyilvánítja a munkakörnyezet javításának az igényét, a munkavállalók egészségének és biztonságának a fontosságát, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését. Az, hogy egy országban hol tart a munkavédelem, milyen a törvényi szabályozottság és annak betartása, az adott ország versenyképességét is befolyásolja. Ez a tény arra sarkalja az egyes országok kormányait, így Magyarországét is, hogy védje a munkavállalók életét, testi épségét, mert az emberi élet a legdrágább.

For all nations, the health and safety, in other words, the protection of working people - independently of the government of the country - is high of priority. As it was that the basic interest of all society is to protect workers. It's no different in the European Union and Hungary, either. The Treaty of Rome (1957) has declared the need to improve the working environment, the importance of employee health and safety and the prevention of occupational accidents and diseases.The fact that in a country where does the labour safety, what kind of regulation and its compliance with the laws of a country's competitiveness is also affected. This fact actuates the national governments, including Hungary, to protect workers' lives and physical integrity, because human life is the most expensive.

Kulcsszavak: munkabaleset, munkavédelem, halálos munkabaleset, építőipar ~ work accident, labour safety, fatal work accident, building industry

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz