Zsigovits László

AZ ÚJ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM K+F+I
ÉS PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI

Absztrakt

E tanulmány röviden összefoglalja az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem K+F+I lehetőségeit. Az új egyetem oktatási portfoliója átfogja a honvédelemmel, rendvédelemmel és a közigazgatással kapcsolatos tudományterületeket. Ez lehetővé teszi a komplex biztonság egységes rendszerben történő tudományos vizsgálatát. A széleskörű, nemzetközi együttműködésben végzendő tudományos kutatómunka feltételei az új egyetem számára adottak lesznek. A cikk bemutatja ennek szervezeti, technikai lehetőségeit (kutatói hálózat, HBONE+, szuperszámítógépek, gridek, cloud).

This study summarizes the research, development and innovation opportunities of the newly established University of Public Services. The new university's educational portfolio includes areas of sciences related to the national defence, order protection and the public administration. This makes possible to analyze the complex security in a unified system. The conditions of the wide-ranging, international scientific research work will be provided at the new university. The article presents the organizational, technical opportunities of this (researcher network, HBONE+, supercomputers, grids, cloud).

Kulcsszavak: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Biztonság fogalma, Információgyűjtés fajtái (módjai), Információszerzés fajtái (módjai), Globális, elektronikai információgyűjtés, Kritikus infrastruktúra, Cloud - felhő, Szuperszámítógép, Grid, Kutatói hálózat, Videotorium

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz