Pápai Tibor

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TISZTEK, TISZTHELYETTESEK KATONA-
KATASZTRÓFA EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEI
BEGYAKORLOTTSÁGÁNAK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSE

Absztrakt

A Magyar Honvédségben a nem orvosi végzettséggel rendelkező egészségügyi tisztek és tiszthelyettesek szerepe egyre jobban előtérbe került. A jelenlegi rendszer szerint ezek a szakemberek alapképzettségüket a polgári életben szerzik, ahol speciális honvéd- katasztrófa egészségügyi ismereteket és kompetenciákat a jelenlegi oktatási struktúra alapján nem kapnak. Feltételeztem, hogy az egészségügyi tisztek és tiszthelyettesek katona- katasztrófa egészségügyi ismeretei hiányosak, nem kompetencia szintűek. A feltételezéseim bizonyítása céljából elöljáróim engedélyével 2011. április, május hónapban egy önkéntességen és anonimitáson alapuló, kérdőíves felmérést végeztem a Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesítő egészségügyi tisztek és tiszthelyettesek körében. A felmérés során kiemelt jelentőséggel fókuszáltam a célcsoport lőtt-, robbantásos sérült ellátásával kapcsolatos ismereteire, készségeire, melynek részeredményeit az alábbiakban osztom meg az olvasóval.

In the Hungarian Army, the role of medical officers and warrant officers, having no medical degree, come more and more into limelight. According to the present system, these experts get their basic education in civil life, where they do not get special army-catastrophe medical knowledge and competence, based on the existing educational structure. I suppose that the medical officers and warrant officers' knowledge of medical military-catastrophe is insufficiant and is not on the competence level. In order to prove my supposition, I got permission from my superiors to make a volunteer, anonym questionnaire in April and May 2011, among medical officers and warrant officers who work in the Hungarian Army. During this testing I focused more on the abilities and knowledge of handling the bullet-and-exploded-wound, I share the results with the readers in the following chapter.

Kulcsszavak: egészségügyi tiszt, egészségügyi tiszthelyettes, katona egészségügyi ismeret, lőtt-robbantásos sérültellátás ~ army-catastrophe medical, medical officers, warrant officers, bullet-and-exploded-wound, competence

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz