Kuris Zoltán

A MOBILKOMMUNIKÁCIÓ DETERMINÁNSAI ÉS DILEMMÁI
A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Absztrakt

A nagy sávszélességű, nagymennyiségű és gyors adatelérésű megoldások és eszközök elterjedése, a publikus hálózatokon való kommunikáció ma már triviális. Ugyanakkor egy érdekes és feltáratlan terület a szenzitív, vagy nemzeti minősített adatok, a fenti elvek szerinti mobilkommunikációját megvalósító "teljes életciklusában hazai felügyeletű" szakszerűen és jogszerűen alkalmazható eszközök (rendszerek) rendszeresítési és rendszerengedélyeztetési folyamatának vizsgálata. A szerző publikációjában kifejti a témával kapcsolatos determinánsokat, elemzi a dilemmákat, összehasonlító elemzés módszerével bemutat néhány - általa alkalmasnak ítélt - technológiát és ajánlást, irányelveket  fogalmaz meg a nemzeti akkreditációval összefüggésben.

The high-bandwidth, large and rapid date access solutions and the proliferation of public communication networks are now trivial. However, an interesting and unexplored area is the investigation of sensitive, or classified national information  in accordance with these principles, mobile communication implementing "full life cycle of domestic supervision" properly and lawfully applied tools, and the  system permission and the systematic process. The author explains the most relevant determinants in his publication, analyzing the dilemmas. He also shows some technologies and a recommendation determines guidelines in concern with national accreditation.

Kulcsszavak: érzékeny adat, minősített adat, adatkapcsolati lefedettség, titkosítás, rejtjelzés, VOIP kommunikáció, TEMPEST ~ stacioner, encrypted phones, encryption keys, Low audio latency

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz