Kozák Attila

A HARMADIK VONALAS LÁNGLOVAG

Absztrakt

Publikációm választására azért került sor, mert a tűzoltóság hármas rendszere tűzmegelőzés-tűzoltás-tűzvizsgálat nem érvényesül, vagy alig érezhető. A jelenlegi országos vezetés elkezdte a harmadik vonal a tűzvizsgálat problémáját kezelni. E probléma elméleti és gyakorlati síkon is megoldást követel. A téma fontossága abból is lemérhető, hogy egyre több fórumon lehet aggályokat hallani a tűzvizsgálat alacsony színvonaláról. Publikációmba gondolatokat fogalmaztam a múltról-, jelenről-jövőről, hogy igen is milyen fontos terület a tűzoltóság harmadik területe a tűzvizsgálat. Fontos a tűzmegelőzésnek, melyből új jobb jogszabályokat lehet alkotni a társadalom érdekében, fontos a tűzoltási vonalnak, melyből a szakmai színvonalat lehet emelni és fontos a károsultnak és károsultaknak, hogy jogaikat törvényesen igazságosan érvényesíteni tudják. Remélem témaválasztásom jó gondolat ébresztőül szolgál a tűzvizsgálat szakmai színvonalának emeléséhez, de a megfelelő megoldások kidolgozása a központi szervek feladata.

This article has been written because the triple system of the fire service, in particular, fire prevention, fire extinction and fire investigation cannot or can hardly be observed. The current national leadership has started to deal with the problem of the third line, i.e. fire investigation. This problem needs a solution both in principle and in practice. The importance of this topic is also shown by the fact that anxiety about the low standard of fire investigation is expressed in more and more forums. My article discusses the past, the present and the future, too, stating that the third task of the fire service, i.e. fire investigation is essential. It is important for the fire prevention in order to make better legal provisions for the society; it is important for the fire extinction line in order to improve the professional standards; and it is important for the damaged persons to enforce their rights lawfully and fairly. I hope that my topic selected will be thought-provoking enough to improve the professional standard of fire investigation, but the elaboration of appropriate solutions will be the duty of central organs.

Kulcsszavak: tűzvizsgálat, tűzvizsgáló, hatósági eljárás, illetékesség, keletkezési ok ~ fire investigation, fire investigator, official procedure, competence, cause of formation

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz