Kende György - Juhász Zsolt

EXAMINATION OF THE CONNECTIONS BETWEEN MOTION FORMS AND
CONSTITUTIONAL FACTORS IN THE CIRCLE OF THE HUNGARIAN
ARMY's STAFF APPLYING FOR FOREIGN SERVICE
(01.01.2007 - 31.12.2010.)

Absztrakt/Abstract

A fizikai erőnléti állapot következetes és rendszeres vizsgálata a különböző külföldi beosztások eltérő sajátosságai, valamint az emberi szervezetre gyakorolt eltérő jellegű és mértékű negatív hatásai miatt, egyre nagyobb jelentőséggel bír. Jelen munkában mindezek tükrében a külszolgálatokra jelentkező személyi állomány négy év alatti felmérésük során alkalmazott mozgásformák és az alkati tényezők, valamint az életkor és a fizikai teljesítőképességük közötti összefüggéseket kerestük és azok segítségével, a teljesség igénye nélkül igyekeztem egy átfogó képet adni a magyar haderő 2007 és 2010 között megvizsgált külszolgálatra jelentkező állományának fizikai erőnléti állapotáról.

A consistent and regular test of physical condition owing to the different characteristics of diverse foreign military posts, as well as to their negative effects of different kinds and grade taken on human body is being of more and more importance. In this study all these facts will be investigated. It was looked for a connection between the motion forms and constitutional elements used during its survey, as well as for a connection between the age-groups and physical performance of the staff applying for foreign service measured during four years. By dint of all these figures a comprehensive picture of the physical condition of the Hungarian Army's staff applying for foreign service in the period of 2007-2010 was guiven, without aiming at completeness.

Kulcsszavak / Keywords: alkati tényezők, mozgásformák, fizikai teljesítőképesség, külszolgálat ~ constitutional elements, motion forms, physical performance, foreign service

 

A teljes cikk megtekintése / Full article »

 

Vissza a tartalomhoz / Back to content