Juhász Zsolt

COMPARISON OF QUALIFICATIONS AND CONSTITUTIONAL INDEXES OF CATEGORIES
T3 AND T4 IN THE CIRCLE OF THE HUNGARIAN ARMY's STAFF APPLYING
FOR FOREIGN SERVICE
(01.01.2007 - 31.12.2010.)

Absztrakt/Abstract

A fizikai erőnléti állapot következetes és rendszeres vizsgálata a különböző külföldi beosztások eltérő sajátosságai, valamint az emberi szervezetre gyakorolt eltérő jellegű és mértékű negatív hatásai miatt, egyre nagyobb jelentőséggel bír. Írásomban mindezek tükrében a külszolgálatokra jelentkező személyi állomány négy év alatt mért minősítései és alkati mutatói közötti összefüggéseket kerestem. és azok segítségével, a teljesség igénye nélkül igyekeztem egy átfogó képet adni a magyar haderő 2007 és 2010 között megvizsgált külszolgálatra jelentkező állományának fizikai erőnléti állapotáról.

A consistent and regular test of physical condition owing to the different characteristics of diverse foreign military posts, as well as to their negative effects of different kinds and grade taken on human body is being of more and more importance. In my study reflecting all these I looked for a connection between the qualifications and constitutional indexes of the staff applying for foreign service measured during four years. By dint of all these figures I tried to give a comprehensive picture of the physical condition of the Hungarian Army's staff applying for foreign service in the period of 2007-2010, without aiming at completeness.

Kulcsszavak / Keywords: alkati tényezők, fizikailag alkalmas, fizikailag alkalmatlan, külszolgálat ~ constitutional indexes, physically fit, physically unfit, foreign service

 

 

A teljes cikk megtekintése / Full article »

 

Vissza a tartalomhoz / Back to content