Erdei Gábor

A FÖLDRAJZI MODELLEZÉSBEN ALKALMAZOTT
MATEMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK

Absztrakt

A cikk szerzője modellezés során alkalmazott matematikai összefüggésekkel foglalkozik. Ismerteti azokat a számítási eljárásokat, melyek a profilalkotáskor felhasználhatók. Az alkalmazott matematikai összefüggések alapparadigmákra épülnek, melyek segítenek a tettes tartózkodási helyének meghatározásában.  Az eredményeket nagymértékben befolyásolja az a körülmény, hogy az elkövető utazó jelleggel, avagy a lakhelye közelében követi el a bűncselekményeket, ezért szükséges a problémakör több irányú megközelítése, illetve a legmegfelelőbb módszer kiválasztása. A modellezés akkor eredményes, ha a földrajzi jellemzés módszerei figyelembe veszik nemcsak a szabályszerűségeket, hanem a korlátokat is. A profilalkotó módszer az időben elnyúló sorozatbűncselekmények elkövetőjének felderítésére a bűncselekmény típusától függetlenül is jól alkalmazható.

The author used in modeling the geographic deals with mathematical equations. Describes the calculation procedures which can be used for profiling. The applied mathematical relationships based on basic paradigms which help in determining the location of the offense. The results are greatly influenced by the fact basis that the offender is traveling, or living in the vicinity of the crimes committed by therefore necessary for multi-directional approach to the problem, selecting the most appropriate method. The modeling is effective the method takes into account not only the geographical characterization of the regularities but the constraints. The profiling method stretching out the time series to detect the perpetrator of crimes regardless of the type of crime can be applied.

Kulcsszavak: földrajzi profil, rögzítési pont, Fokker-Planck egyenlet, határfeltételek, sorozatbűncselekmény, puffer zóna, utazó bűnözés, MLE egyenlet, CGT algoritmus, számítási módszerek, modellezés fejlesztése, térbeli pont ~ geographical profile, fixation point, Fokker-Planck equation, boundary conditions, crime series, buffer zone, traveler crime, MLE equation, CGT algorithm, calculation methods, modeling development, point in space.

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz