Pál Attila

PÁNIKSZOBÁK

Absztrakt

Magyarországon évről-évre egyre több betörés történik, főleg a jobb módú településeken. Ezen felül még a természeti csapások száma is növekszik. Jelen tanulmány a pánikszobákat mutatja be. A pánikszoba egy olyan helyiség, ahol átvészelhetjük azt az időt, amíg a veszélyhelyzet elmúlik. Az egész pánikszoba építést megelőzi a tervezés. A tervezést nagyon körültekintően kell elvégezni és minden szempontot figyelembe kell venni. Fontos meghatározni a pánikszoba célját, hogy betörőktől, természeti katasztrófáktól, esetleg mindkettő ellen akarjuk alkalmazni. Ebben a cikkben bemutatom, hogy milyen részekre kell figyelni a tervezés során, és melyek azok a szempontok, amelyek kritikus pontjai egy pánikszobának.

In Hungary there are more and more burglaries every year. In addition, even the number of the natural disasters is growing. A present study is about the panic rooms. The panic room is a room where we may survive the time until the danger situation is over. The building of a panic room begins with the designing. It is necessary to do the planning very cautiously and it is necessary to take all viewpoints into consideration. It's important to define the aim of the panic room, if it's against burglars, natural disasters, or possibly both. I demonstrate what kind of parts is necessary to pay attention in the course of the planning in this article, which are those viewpoints, and the critical dots for a panic room.

Kulcsszavak: pánikszoba, vagyonbiztonság, személybiztonság, biztonságtechnika ~ panic room, property security, personal security, security

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz