Zdenek Hybl -  Zelenák János

CENTRES OF EXCELLENCE

Absztrakt/Abstract

A cikk célja, hogy általános információkat biztosítson a NATO Prágai csúcsán elhatározott Kiválósági Központok létrehozásáról, történetéről, akkreditálásáról. A szerzők ismertetik a Központok működésének általános elveit, együttműködésüket a NATO Stratégiai Parancsnokságaival és más szervezeteivel, az együttműködés jogi kereteit. A cikk részletesen ismerteti a NATO Vegyivédelmi Kiválósági Központ (Vyskov, Csehország) létrehozását, fő feladatait, szervezetét, és a 2011. évi munkaprogramját.

The aim of this article is to inform public about the history of Centers of Excellence establishment back to Prague Summit and provides basic information about accreditation and activation as a NATO international military organization. The article describes basic principles that each Centre of Excellence has to follow as well as legal arrangements and relationships with Strategic Commands and other entities. There is also a part dealing with establishment of the first NATO international military organization on the territory of the Czech Republic - the Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence, its mission, tasks and Program of Work 2011.

Kulcsszavak/Keywords: NATO, kiválósági központ ~ NATO, Centre of Excellence

 

A teljes cikk megtekintése / Full article »

 

Vissza a tartalomhoz / Back to the content