Berek Tamás

ABV (CBRN) ANALITIKAI LABORATÓRIUM,
MINT MŰVELETTÁMOGATÓ SPECIÁLIS VEGYIVÉDELMI KÉPESSÉG

Absztrakt

Az ABV fegyverek és radiológiai eszközök, valamint célba juttató eszközeik elterjedése a nemzetközi erőfeszítések ellenére nem állt meg. Az ellenőrzés alól kikerült és kisebb felfegyverzett csoportok tárházát bővítő ABV eszközök szerepet kaphatnak kisebb helyi háborúkban. Az ABV fenyegetettség megfelelő időben történő pontos felmérése és az információk értékelése kiemelt jelentőséggel bír. Napjainkban a parancsnokok és törzseik igénylik a műveleteket támogató speciális ABV védelmi képességeket ABV fegyverek alkalmazásának veszélye, illetve ABV környezetben végrehajtott műveletek során. Az ABV analitikai laboratóriumok képesek a lehetséges ABV veszélyek szakértői helyszíni elemzésére és azonosítására, valamint ABV harcanyagok és toxikus ipari anyagok jelenlétének megerősítésére vagy  cáfolására. A szerző a cikkben bemutatja az ABV védelem tervezésének fő szempontjait, a hadszíntér felderítő előkészítésének sajátosságait és rámutat az ABV analitikai laboratóriumok alkalmazásának szükségességére.

 CBRN weapons and a radiological devices, as well as their means of delivery, despite the proliferation of international efforts did not stop.  Uncontrolled CBRN weapons can be used by smaller armed groups in local conflicts. Timely and accurate assessment of CBRN threat and evaluation of the information has a paramount importance.  In these days the commanders and their staffs need the specialist CBRN defence capabilities in support of the operations when operating under the threat of use of CBRB weapons or in CBRN environment. The CBRN analytical laboratories can provide expert in theatre analysis and identification of potential CBRN hazards and confirm either the presence or absence of CBRN agents and toxic industrial chemicals. The author of the article introduces the general standing-points of planning of the CBRN defence, the characteristics of intelligence preparation of the battlefield and he points to the need to use of the CBRN laboratories.

Kulcsszavak:ABV környezet, ABV védelem, ABV felmérés, ABV helyzetértékelés speciális vegyivédelmi képesség ~ CBRN environment, CBRN defence, CBRN assessment, Specialist CBRN defence capabilities

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz