Gerevich János, Négyesi Imre:

A fenntartható és zavartalan elektronikus ügyintézés szoftvertechnológiai háttere - 1. rész

Absztrakt

Európán innen és túl az egyes országok mindenkori törvényhozásának mindig is nehézséget jelentett az új technológiákkal együtt kialakult kérdések időben történő szabályozása. Az új kihívások feltárása és megértése során a nemzetközi gyakorlat nyomon követése adhat támpontokat, természetesen az adott ország sajátosságainak figyelembe vételével. Napjaink információs társadalmában folyamatosan szabályozandó terület az e-kormányzás is. A leendő korok generációinak már magától értetődő lesz a digitális alapokon megvalósuló kormányzás, ugyanakkor a szabályozás és a megvalósítás manapság még érdekes kérdéseket vet fel. Ebben a tanulmányban a GDPR és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos követelmények szoftvertechnológia elemzése következik. A cikk második felében a szerzők a feltárt problémák kezelésére alkalmas szoftvertervezési mintákat mutatnak be.

In Europe and anywhere in our well-known world, the timely handling of problems caused by new technologies has always been difficult for the legislation. During the exploration and understanding of the new challenges, the international practice can provide a point of reference according to the specialties of the country. In today's information society, e-Government is an area to be constantly regulated. For the next generations, the digital government will be self-evident, but the regulation and the implementation face with interesting issues today. In this paper, the GDPR and the electronic administration related requirements will be analyzed from the software technology perspective. In the second part of the article authors present software design patterns that can be used to solve the identified problems.

Kulcsszavak: Általános Adatvédelmi Rendelet, elektronikus ügyintézés, szoftvertechnológia, tervezési minta, proxy, holder~ GDPR, electronic administration, software technology, design pattern, proxy, holder

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz