Dévai Dóra:

A kiberfegyver koncepció evolúciója

Absztrakt

Az utóbbi idők nagy erejű informatikai támadásai, mint például a BlackEnergy, NoPetya vagy a Stuxnet elodázhatatlanul felvetnek egy sor jogi, stratégiai és informatikai kérdést a nemzetállamok által politikai vagy katonai célokra felhasznált kibertámadásokkal kapcsolatban. A 1990-es évek vége óta naprenden van a kinetikus fegyverek analógiájára a kiberfegyverek szabályozásának a kérdése. Az analógia azonban nem is olyan egyértelmű. A közleményben megvizsgálom a kiberfegyverek különböző definícióit, és a koncepció lehetséges stratégiai vagy tudományos hasznosíthatóságát.

Sweeping cyber attacks, for example BlackEnergy, NoPetya, or Stuxnet.have lately raised a number of urging strategic, legal and information technology-related questions concerning the use of cyber attacks by nation states. The idea to restrict the development and the use of cyber weapons have been on the agenda since the late 1990s. This article examines the range of cyber weapon definitions and their potential strategic and academic use.

Kulcsszavak: kiberfegyverek, nemzetközi jog, informatikai biztonság~ cyber weapons, international law, information technology security

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz