Deák Veronika:

Kártékony programok terjedése social engineering technikákon keresztül

Absztrakt

Napjainkban az infokommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődésének köszönhetően egyre fejlettebb, hatékonyabb és eredményesebb támadási alternatívák jelennek meg. A különféle támadási technikák manapság már sokrétűek, egyik jellemző formájuk az emberi tényező és az infokommunikációs eszközök gyengeségeit, illetve sérülékenységeit együttesen kihasználó támadási módszer a social engineering. Ez a technika az ember megtévesztésével, kihasználásával és manipulálásával teszi lehetővé belső és bizalmas információk megszerzését vagy akár egy infokommunikációs eszköz kártékony programmal történő megfertőzését. Az alábbi közlemény az IT alapú social engineering technikákkal, valamint, az ezen támadási módszerek által terjedő kártékony programokkal foglalkozik. A tanulmányban a szerző rávilágít a kártékony programok segítségével megvalósuló támadások alkalmazhatóságával, hatékonyságával, eredményességével és a támadás végrehajtásának technikai hátterével kapcsolatos ismeretekre.

Nowadays, due to the explosive evolution of info communication technologies, more advanced, more efficient and effective attack alternatives are emerging. Different types of attacking techniques are nowadays multifaceted, and one of their characteristic forms is the social engineering which is an attack method that utilizes weaknesses and vulnerabilities of human factors and info communication tools. This technique allows you to obtain confidential information or even spread and operate a malicious program based on the manipulation and influence of human beings. The following statement deals with IT-based social engineering techniques and malicious programs spread by these attack methods. In the paper, the author highlights knowledge about the applicability, effectiveness, efficiency and the technical background of the implementation of an attack with the help of malicious programs..

Kulcsszavak: social engineering, információbiztonság, kártékony programok, malware~ social engineering, information security, malicious software, malware

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz