Csősz lászló:

Az ivóvízkezeléssel kapcsolatos problémakör hazánkban

Absztrakt

Ahogy az emberi szervezet jelentős részét a víz teszi ki, úgy Földünk felszínének közel háromnegyedét is víz borítja. A víz a földi élet, a természet, illetve az emberi társadalom számára is létfontosságú, nélkülözhetetlen természeti javak egyike. A társadalom egyik működési alapfeltétele a vízzel való gazdálkodás és annak biztosítása. A víz iránti igény a népesség növekedésével időről időre folyamatosan emelkedett. Becslések alapján a fejlett országok közel háromszor annyi vizet használnak, mint amennyit a természetes körforgás biztosítani képes. Emiatt fokozódó mértékben hasznosítják például a rétegvíz tartalékokat, ami a talajvíz szintjének nem kívánatos csökkenésével jár, de egyre nagyobb mértékben kell a vízhiányt szennyezett felszíni vizekből költséges tisztítással fedezni. Vajon hazánkban az ivóvíz-ellátó rendszer hozzá tud járulni hatékonyan a lakosság biztonságos ivóvízellátásához?

As significant part of human organism is constituted by water, three-quarter of the surface of the Earth is covered also by water. Water is of vital importance for life on Earth, nature and human society, it is one of the essential natural goods. The basic condition of the operation of a society is water management and the assurance thereof. The demand for water has continuously increased from time to time with the increase of the population. Based on estimations the developed countries use almost three-times more water than the natural circulation is able to provide. Due to this for example layer water reserves are utilized to an increased extent, which contributes to the unwanted reduction of soil water level, however lack of water shall be covered with expensive cleaning of contaminated surface waters to a great extent. Can the drinking-water supply system in our country effectively contribute to the safe drinking-water supply of the population?

Kulcsszavak: közművek, vízgazdálkodás, ivóvízkezelés, ivóvízszenyezés ~ public utilities, water management, water treatment, piped water pollution

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz