Földi Ferenc:

A lövészkatona, mint elemi eszközrendszer vizsgálata a harcban: A „lövészkatona” harcának eszközrendszere a műszaki fejlesztő szemszögéből

Absztrakt

A cikk a kézifegyveres harc alapelemét, a lövészkatona szerepét vizsgálja, ezúttal műszaki szempontú elemzéssel. Az elemzés során megalkotja a lövészkatona által képviselt legkisebb alkotóelemet, a lövész, fegyvere és a fegyveréből indított lövedék alkotta elemi eszközrendszert, amely még vizsgálható a funkcióanalízis szolgáltatásaival. Meghatározza ennek az eszközrendszernek a képesség követelményeit és alapelemeit. Következtetéseket von le az alapelemek képesség követelményeinek egymásra hatásából és ebből számszerűsíti az eszközrendszer eredő képességeit.

The purpose of this article to examine the role of infantry rifleman with method of technical analysis, as a basic element of infantry weapon fighting. During analysis creates the smallest element is represented by infantry rifleman: the toolkit that consist of infantry rifleman, his weapon and the shot projectile, and can still be tested with the function analysis method. Describes the capability requirements and basic elements. Draws conclusions from the interaction of the basic elements of requirements capability and quantify the toolkit resulting ability.

Kulcsszavak: funkció analízis, elemi eszközrendszer, lövész, rohampuska, lövedék ~ Function Analysis, Elementary toolkit, infantry warrior, assault rifle, bullet

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz