Kaló József:

Szombathelyi Ferenc vezérezredes hadászati elgondolása a német hadvezetés számára az 1943-as évre vonatkozóan, és elemzése a magyar 2. Hadsereg működéséről

Absztrakt

A tanulmány két, eddig nem publikált dokumentumot és azok keletkezési körülményeit mutatja be. Mindkét dokumentum keletkezési körülményei és létrejöttének céljai a rendelkezésre álló primer és szekunder források alapján felvázolhatók, s beilleszthetők a Szombathelyi Ferenc vezérezredes vezérkarfőnöki működésének elemzésébe, tágabb értelemben a második világháborús magyar hadtörténelem fontos, eddig homályban maradt részleteinek megvilágításába.

The paper presents two unpublished documents and their creation conditions. The origins of the two documents and the aims of their creation can be outlined on the basis of the available primary and secondary sources, and can be included in the analysis of the General Staff of the Ferenc Szombathelyi Chief of Staff, in a broader sense, in the light of the important obscure details of WWII.

Kulcsszavak: Szombathelyi Ferenc, doni katasztrófa, második világháború, önálló magyar katonapolitika, hadászat ~ Ferenc Szombathelyi, Disaster on the Don River, Second World War, independent Hungarian military policy, strategy

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz