I. Évfolyam 2. szám - 2006. szeptember

Ványa László
ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN

2006. szeptember 21-22-én ismét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrő városa adott otthont a korszerű tűzoltó felszerelésekről és tűzoltási technikákról rendezett kétnapos konferenciának és gyakorlati bemutatónak [1] . A konferencia résztvevői az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól, az Állami Erdészeti Szolgálattól, az Aggteleki Nemzeti Parktól, a Hortobágyi Nemzeti Parktól, több város hivatásos és önkéntes tűzoltóságától, a Nyugat-Magyarországi Egyetemről és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemről érkeztek.

A konferencia fő szervezője és házigazdája a hagyományoknak megfelelően ezúttal is Restás Ágoston tü. alezredes volt, színhelyéül a Közművelődési Központ és Könyvtár szépen felújított épülete szolgált. A vendégeket már a bejáratnál egy tablósorozat fogadta, amely a helyi tűzoltóság feladataival, életével, mindennapjaival és ünnepeivel ismertette meg az érdeklődőket. A résztvevők többsége régi ismerősként üdvözölte egymást, hiszen nem csak szakmai feladataik kapcsán, de a mostanihoz hasonló, korábbi szendrői konferenciákon is sokan részt vettek.

Mester Árpád (balról) Szendrő polgármestere és
Restás Ágoston szendrői tűzoltókapitány

A konferencia megnyitója után Mester Árpád polgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy milyen nagy jelentőségű az a kutató, fejlesztő munka, amelynek eredményeképpen mára kamerás tűzfelderítő rendszer működik a város és az Aggteleki Nemzeti Park területén, valamint a szendrői tűzoltóság vette az országban elsőként alkalmazásba a tűzfelderítő pilóta nélküli repülőgépeket.

A konferencia előadásainak sorát Prof. Dr. Óvári Gyula mk. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár nyitotta meg, aki a géprepülés történetéről tartott színes, filmekkel is gazdagon illusztrált előadást. Ezt követte Restás Ágoston tü. alezredes előadása, amely a repülés egy speciális alkalmazásával, a légi tűzoltás eszközeivel, módszereivel foglalkozott.

Dr. Kovács László mk. őrnagy, a ZMNE főiskolai docense a pilóta nélküli repülőgépek fejlődéséről, alkalmazási lehetőségeiről tartott előadásában a külföldi példák mellett kitért a hazai fejlesztések múltjára és jelenére, kiemelve, hogy ennek a több éve kialakult iskolának, az abban dolgozó oktatóknak, vállalkozásoknak, doktoranduszoknak - és közöttük Restás Ágostonnak is - nem kis részük van abban, hogy az első tűzfelderítő repülőgépek éppen itt Szendrőben állhattak szolgálatba.

A pilóta nélküli repülés technikai kérdései mellett a jogszabályi feltételek is fontos szerepet játszanak, amiről Arnold Ferenc, a Katonai Légügyi Hivatal Repülési osztályvezetője tartott tájékoztatót. Vázolta a kérdés jelenleg meglehetősen bonyolult helyzetét, amelyben két fő irányvonal alakult ki a jövőbeni szabályozást illetően. Az egyik szerint a kis méretek és a kis hatótávolság miatt egyszerűsíteni lehetne a kisgépekre érvényes szabályozást, a másik szerint nem lehet kivételt tenni és szigorítani kellene az eljárási renden, hiszen a repülés egyik legfontosabb eleme, a pilóta az, amelyik nem tartózkodik a gép fedélzetén.

A délelőtti előadások sorában utolsóként ismét Restás Ágoston tü. alezredes kapott szót, aki bemutatta azokat a kutatási témákat és elnyert pályázatokat, amelyekben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve a hazai és a környező országok tűzoltó szakembereivel közösen dolgozik. Beszámolt az UAVNET keretében tett útjairól, előadásairól és más olyan megtisztelő meghívásokról, amely keretében például meghívták a NASA egyik kutatóintézetébe és egy pilóta nélküli repülésről szervezett konferenciájára.

A konferencia egy, a maga nemében igen jelentős aktusnak is helyt adott, amely keretében Mester Árpád, Szendrő polgármestere és Richard Glower, a Hi-Aero Kft. vezetője kétoldalú megállapodást írt alá a Kft. által fejlesztett pilóta nélküli repülőgépek szendrői gyártásáról, összeszereléséről. Ennek a megállapodásnak a technikai fejlesztésben betöltött jelentősége mellett a térség munkaerőhelyzetének javítása szempontjából is nagy jelentősége van, - emelte ki az aláírás utáni üdvözlő szavaiban a város polgármestere.

A megállapodás aláírása

A Közművelődési Központ gondozott parkjában elköltött ízletes ebéd utáni előadások tematikája kimondottan az erdőtüzek megakadályozásának lehetőségeiről, az erdőtüzek oltásának gyakorlati problémáiról, a tűzoltók számára szükséges tájékozódási eszközökről és nem utolsó sorban, a terepen való gyorsabb mozgást, hatékonyabb oltást lehetővé tevő új fejlesztésű technikai eszközökről szólt.

Az estébe nyúló előadássorozat után nagyon kellemes kikapcsolódást jelentett a népes hallgatóság számára a vendéglátók által szervezett aggteleki barlanglátogatás, majd jó hangulatú, közös vacsora.
A konferencia második napján gyakorlati bemutatókra került sor. A tűzoltás "hagyományos" eszközein kívül bemutatták a szendrői tűzoltóság pályázati támogatással megvásárolt és kimondottan tűzoltási feladatok végrehajtására felszerelt négykerékmeghajtású homokfutóját, a tűzoltók könnyebb mozgását lehetővé tevő védőruházat mintapéldányait, valamint a kis kiterjedésű, még kezdeti szakaszában lévő tüzek hatékony oltásának eszközét, a robbantásos tűzoltó készüléket.

"Tűzoltó Quad"

Mint ahogy a sajtóban megjelent híradásokból ismert [2] , Szendrő város hivatásos tűzoltóságán 2006. augusztus 14-én, elsőként a világon állítottak szolgálatba tűzfelderítésre készült kisméretű pilóta nélküli repülőgépeket. Ezeket a gépeket is bemutatták a konferenciára érkezett résztvevők számára. Az első felszállás során a kezelője kézzel vezette, és úgy figyelhettük meg a kivetítőn a földre visszasugárzott képet a bemutató céljára gyújtott tüzekről. A következő felszállás előtt a szakemberek bemutatták, hogy milyen egyszerűen lehet a fedélzeti robotpilóta számára szükséges útvonal adatokat beprogramozni, majd a felszállás után mindenki meggyőződhetett arról is, hogy milyen pontosan követi a repülőgép mozgása a beprogramozott útvonalat.

A bemutató során folytatott szakmai megbeszélések, konzultációk arról győzték meg a résztvevőket, hogy az alkalmazásba vétel az első és nagyon fontos lépés volt, de a kutatás, fejlesztés ezzel nem érhet véget. Lesznek még olyan műszaki finomságok, amelyek továbbfejlesztésével a repülők még inkább képesek lesznek a tűzoltók számára szükséges információkat megszerezni, bonyolultabb időjárási viszonyok között és még biztonságosabban.

A rendszerbe állított pilóta nélküli repülőgépek

Összességében elmondható, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által évekkel ezelőtt meghirdetett tudományos kutatási témák egyik sikertörténete a pilóta nélküli repülőgépek kutatás-fejlesztése. Lehetővé vált az EU 5. keretprogramjának keretében bekapcsolódni az UAVNET [3] projektbe, doktoranduszok dolgoztak és dolgoznak jelenleg is ezen a tématerületen, olyan eredmények születtek, mint pl. a fent említett szendrői rendszerbeállítás, egy doktori PhD fokozat megszerzése, két fedélzeti robotpilóta egység hazai kifejlesztése, külföldi és hazai konferenciák sokaságán való szereplés. Gratulálunk ez úton is a konferencia megszervezéséhez és az ott bemutatott eredményekhez Restás Ágoston tü. alezredes úrnak és kollégáinak, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

 

[1] Ld.: http://langlovagok.hu/programok/szendrokonf2006.shtml

[2] Pl.: Pilóta nélküli repülőgépek a tűzoltásban http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=14199

Égi kamerákkal kémlelik a tüzet Szendrőnél (ForestPress) http://www.forestpress.hu/hu/index.php?option=content&task=view&id=5833

Pilóta nélküli repülőgépeket állítottak szolgálatba Szendrőn http://hvg.hu/Tudomany.technologia/20060814szendro.aspx

[3] http://www.uavnet.com

Vissza a tartalomhoz

© ZMNE BJKMK 2006.