Leskó György:

A civil kockázat-elemzési módszerek lehetőségei a katonai műveletek környezeti hatásértékelése során

Absztrakt

A katonai tevékenység sikere nagyban függ attól, mennyiben vették figyelembe a tervezésnél a kockázati tényezőket. A katonai szervezetek tevékenysége szerte a világban magában hordozza a környezetre negatív hatást gyakorló balesetek lehetőségét, és teret nyer az az ipari veszélyforrások fegyverként való alkalmazása is. E cikkben a szerző a civil területen kifejlesztett kockázatelemzés korszerű módszereinek katonai területen való alkalmazási lehetőségét vizsgálja. Elemzi a katonai műveleti területeken várható veszélyforrások elemzési módszereit és azok alkalmazhatóságát a döntéshozatal támogatásában.

The success of military activities depends to a large extent on the risk factors involved in planning. The action of military organisations around the world carries the potential for accidents affecting the environment and the use of industrial hazards as a weapon has appeared. In this article, the author examines the possibility of using modern methods of risk analysis in the public field in the military area. It analyses the methods of analysis expected in the areas of military operational risk and their applicability to decision-making.

Kulcsszavak: kockázatelemzés, kockázat-értékelés, kockázatmenedzsment~ risk analysis, risk assessment, risk management

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz