Jobbágy, Szabolcs:

Comparability of network knowledge of the signals and information branch officer, warrant officer and NCO candidates with scope on CISCO networking academy training-NetAcad Program

Absztrakt

In my PhD thesis I researched the possibility and necessity of revising the new type two years long scholar education of NCO basic education, signals and military information system operator branch, and the complementary warrant officer, signals and information branch half years training type, competency based modular professional education at HDF NCO Academy, with scope on CISCO Networking Academy Training-NetAcad Program. In the recent paper I analyse within a comparative study, whether the knowledge of the succeeding officer, warrant officer and NCO personnel can be compared to each other after graduation.

Doktori (PhD) értekezésemben a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH AA) honvéd altiszt alap szakképesítés híradó, és katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazatának és szakmairányainak új típusú, kétéves, nappali, iskolarendszerű, illetve a honvéd zászlós ráépülő szakképesítés híradó és informatikai ágazatának belső, féléves, tanfolyami rendszerű, kompetenciaalapú, moduláris jellegű szakképzési rendszere átalakításának lehetőségét és annak szükségességét vizsgáltam a CISCO Hálózati Akadémiai Képzés - NetAcad Program tükrében. Jelen közleményemben egy összehasonlító elemzés formájában azt vizsgálom meg, hogy a végzést követően a honvéd tiszt, altiszt és zászlósjelöltek hálózati ismeretekkel kapcsolatos tudása mennyire feleltethető meg egymásnak.

Kulcsszavak: NetAcad Program, IT Essentials PC Hardware & Software, CCNA Routing & Switching.~ NetAcad Program, IT Essentials PC Hardware & Software, CCNA Routing & Switching

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz