Jackovics Péter:

A különleges mentési felszerelések biztonságos használatának elemzése statisztikai módszerekkel: II. rész

Absztrakt

A katasztrófák és a balesetek fokozódó extrémitása miatt a mentési műveletek egyre összetettebbé váltak, ez pedig mind elméleti és mind gyakorlati szempontból jobban felkészült mentési szakszemélyzetet kíván meg. Komoly problémát jelent, hogy a különleges mentéseknél alkalmazott eszközök használatának módszerei sok esetben csupán „szájhagyomány” alapján terjednek, miközben a gyártók által a kifejlesztett eszközpark viszont dinamikusan fejlődik. A közlemény célja, hogy egy erre a célra tervezett direkt választási módszerrel végzett kutatás eredményeinek faktoranalízissel történő feldolgozása egyfelől megválaszolja azt a kérdést, hogy a felhasználók hogyan ítélik meg három kiválasztott konkrét kötéltechnikai eszköz biztonságos használhatóságát, másrészt pedig erre támaszkodva biztonságnövelő javaslatokat fogalmazzon meg ezen eszközök használatával kapcsolatban. A cikk második részében Q-módszertannal vizsgálom a biztonságos eszközhasználatot, amelybe bedolgoztam a korábban kapott statisztikai eredményeket, gyártói értékeléseket.

Due to ever increasing extremities of disasters and accidents, rescue operations have become more and more complicated, requiring both theoretically and practically better qualified rescue personnel. It is a serious problem that methods of using special rescue equipment, rely in many cases only on oral-based communication, while the offer of new equipment’s developed by manufacturers is growing dynamically. The purpose of the article, based on forced distribution processing of the results of case study to prepare with Factor Analysis, is to answer the question how the users evaluate the usage safety of three selected rope technological devices. An additional purpose was, based on these results, to make suggestions on improving usage safety concerning these devices. In this second part of my article, I analyze the results with Q-methodology for the safe use of equipment, in which I have used the previously given statistical results from study of Part I. and lesson learned.

Kulcsszavak: Kötéltechnika, Mentési felszerelés, Faktoranalízis, Biztonság, Q-módszertan~ Rope technique, Rescue equipment, Factor Analysis, Safety, Q-methodology

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz