Horváthné Papp Márta:

A vízügyi pályaválasztási döntést és a szakmai továbbtanulást befolyásoló tényezők empirikus vizsgálata

Absztrakt

Hazánk Nemzeti Vízstratégiája, a Kvassay Jenő Terv kiemelt feladatként kezeli a víz, mint természeti erőforrás megőrzését a jövő generációjának. Ahhoz, hogy ez biztosítható legyen, szükséges a jól képzett vízügyi szakemberek képzése, a közép- és felsőfokú beiskolázási mutatók javítása. Jelen közleményben a szerző bemutatja az empirikus vizsgálata eredményeit: a tanulók pályaválasztási döntését befolyásoló tényezőket, valamint a középfokú iskolában szerzett szakmai élmények szakmában való továbbtanulásra hatását. Ismerteti a szülők, a pedagógus és az oktatási intézmény kiemelt szerepét a pályaválasztási döntés meghozatalában.

Hungary's National Water Resource Strategy the Kvassay Jenő Plan makes preserving water, a natural resource, for future generations a high priority mission. For preservation to be feasible, it is necessary to train highly educated water management professionals and to improve schooling indicators for the secondary and higher education. In this publication the Author demonstrates the results of the empirical research: the factors affecting the students' career choices, and the affects of professional experiences in secondary school on the advancement of students in their professional education. She presents the important role of the parents, the teacher and the school in the making of the career choice by the students.

Kulcsszavak: vízügyi oktatás, pályaválasztás, továbbtanulás, Nemzeti Vízstratégia, társadalom ~ water management education, career choice, educational advancement, National Water Resource Strategy, society

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz