Halász, László; Földi, László:

Investigation of climate vulnerability of domestic natural and artificial ecosystems

Absztrakt

The climate change, the increase of average temperature, the changing of precipitation and its distribution, the increase of frequency of extreme weather events have significant effects on all ecosystems. The most vulnerable are the natural ecosystems. In case of forest the climate change causes large changes in the spatial distribution of tree species and that these changes may be associated with significant tree mortality, forest decline, and loss of forest cover. The climate change affects the properties of soil and because the soil is Hungary’s natural water reservoir of the largest water storage capacity. thus is important task to keep its properties. In the Hungarian agriculture is the drought that causes the highest losses, and it is followed by frost damage and water damage. The adaptation and mitigation were discussed on the basis of the National Forest Strategy and the Second National Climate Change Strategy 2014–25 with an Outlook until 2050.

Az éghajlatváltozás, a növekvő átlaghőmérséklet, a változó csapadék mennyiség és eloszlás, a gyakoribb extrém időjárási események jelentős hatást gyakorolnak a teljes ökoszisztémára. Az ökoszisztéma legsérülékenyebb részei a természetes ökoszisztémák. Erdők esetében a klímaváltozás nagy változást okoz a fafajok elterjedésében és ez együtt jár a fa elhalások növekedésével, erdőrészek pusztulásával. Az éghajlatváltozás befolyásolja a talaj tulajdonságait mivel Magyarországon a talaj a legnagyobb víztároló, a talaj eredeti tulajdonságainak megőrzése fontos feladat. A magyar mezőgazdaságban a szárazság okozza a legnagyobb károkat, amit a fagyok illetve víz okozta károk követnek. Az adaptációt és alkalmazkodást a „Nemzeti Erdőstratégia” és a „Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-25, 2050-ig szóló előretekintéssel” című dokumentumok alapján mutatjuk be.

Kulcsszavak: Climate change, ecosystems, forests, soil, agriculture, adaptation and mitigation. ~ Éghajlatváltozás, ökoszisztémák, erdők, talaj, mezőgazdaság, adaptáció és mitigáció.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz