Goda Zoltán:

Hazai üzemelő és távlati parti szűrésű ivóvízbázisok mennyiségi és minőségi értékelése

Absztrakt

Hazánk ivóvíztermelésének több, mint 30%-a üzemelő parti szűrésű ivóvízbázisokból származik és a legjelentősebb távlati ivóvízbázisok is folyóink homokos-kavicsos teraszain kerültek kijelölésre. A parti szűrésű vízszerzés mindmáig az egyik leghatékonyabbnak és leggazdaságosabbnak tekinthető, más vízszerzési módokkal összehasonlítva számos előnnyel rendelkezik. A parti szűrésű vízbázisok szűrőrétegében végbemenő mechanikai, biológiai és fizikai-kémiai folyamatok természetes úton zajlanak le, ezáltal jelentős költségek takaríthatók meg. A szerző e cikkben rámutat a parti szűrés folyamatainak máig ismeretlen területeire, veszélyeztető tényezőire, valamint arra a tényre, hogy az elmúlt két évtizedben sérülékenynek minősített és részben védelembe helyezett parti szűrésű vízbázisaink mennyiségi és minőségi mutatóinak figyelemmel követése és monitorozása kiemelt jelentőséggel bír, hiszen vízellátásunk jelentős pillérét képezik. A parti szűrésű vízbázisok értékelésén túl a szerző rávilágít a vízbázisvédelem hiányosságaira, valamint felhívja a figyelmet új, napjainkban jelentkező kockázati tényezőkre.

More than 30% of Hungarian drinking water production is derived from bank filtration wells and the most important long-term drinking water sources have been designated on sand-gravel fluvial terraces. Bank-filtrated water production is one of the most effective and economical method, with many benefits compared to other water treatments. In case of the bank filtrated water resources the mechanical, biological and physical-chemical processes in the filtration layer run in natural way, thus saving significant operational costs. In this article, the author points out the still unknown areas of the bank filtration processes and the fact that the monitoring of quantitative and qualitative indicators of our water resources that have been classified as vulnerable and partially protected in the last two decades are important since our water supply’s significant pillar. In addition to evaluating bank-filtered water resources, the author highlights the shortcomings of water source protection and draws attention to new, present-day risk factors.

Kulcsszavak: parti szűrés, vízbázisvédelem, vízbiztonság ~ bank filtration, water source protection, water safety

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz