Endrődi István; Tóth András:

A katasztrófavédelem komplex feladatrendszere földalatti gáztároló üzemek esetén

Absztrakt

A szénhidrogén raktározás egy speciális területét, a földalatti gáztárolást mutatják be a szerzők, a katasztrófavédelem önkormányzati és rendvédelmi feladatainak szemszögéből vizsgálva. A szénhidrogénekben lévő szénatomok kapcsolódása végtelen számú variánst hozhat létre, amelyek közül a gázhalmazállapotban lévő földgáz tulajdonságait, keletkezésének, szállításának és tárolásának módját ismertetik. Egy magyarországi földalatti gáztárolón keresztül bemutatják a katasztrófavédelem feladatait a veszélyeztető hatások elkerülése, kezelése érdekében. Szerzők megvizsgálnak egy gáztárolót érintő tűzesetet, hatásait és a lakosság tájékoztatásának lehetőségeit. Vizsgálják a vonatkozó törvények és rendeletek irányadó részeit. Céljuk, az üzemeltetés biztonságosabbá tétele, a lakosság megóvása, felkészítése a gáztárolást érintő különleges helyzetekre.

The authors are going to exhibit underground gas storage that is a special field of hydrocarbon storage from the viewpoints of council and safety duties of the disaster management. The bonds between carbon atoms in hydrocarbons can form an infinite number of variants which they are going to describe the qualities of and also explain the methods for producing, transporting, and storing the gaseous natural gas. Using a Hungarian underground gas storage as an example they are going to demonstrate the duties of disaster management that are necessary for avoiding or handling endangering effects. They will examine a case of fire in a gas storage, its effects and the possible ways of informing the population. They are going to investigate the main parts of related laws and decrees. Their goal is to make the operations safer, protecting the population and also preparing it for unique situations connected to gas storage.

Kulcsszavak: földgáztárolás, lakosságvédelem katasztrófavédelem, infokommunikáció ~ natural gas storage, disaster management, protection of the population, infocommunication

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz