Csősz László:

A vízminőség biztonság modernkori kihívásai

Absztrakt

A szennyvíztisztítás hatékonysága mára elérte a határát, amennyiben a szennyvizekben megtalálható összes kritikus anyag eltávolítását nézzük. Egyre összetettebb eljárásokra van szükség, amelyek növelik a költségeket, ráadásul egyes tisztítási folyamatokhoz is bizonyos vegyi anyagok használata szükséges, ami nem egyszer extra terhelést jelent a vizeink számára. Ami miatt néha nem hogy tiszta vizet kapunk eredményképpen, hanem a tisztítási folyamat végén – még ha egyéb módon is –, de szennyezettebbet. Ezen felül komoly problémát jelentenek az éghajlatváltozás, illetve az annak következményeként fellépő szélsőségek. A csapadékintenzitás változása, az el- és lefolyási nehézségek következményeként fellépő bemosódási-vízminőségi változások mind veszélyt jelentenek felszíni és felszín alatti vizeinkre. Jelen cikk azon folyamatokat célozza bemutatni, amelyek új kihívásként jelentkeznek a vízminőség biztosítása érdekében, illetve rámutat egyes olyan kihívásokra is, amelyek ugyan már régebben is azonosított problémakört jelentettek, azonban az éghajlatváltozás hatásainak következményeként újfent előtérbe kerültek, súlyozottabban jelennek meg.

The efficiency of waste water cleaning reached its limit by today, considering the removal of every critical material to be found in waste waters. Always more complex procedures are required, which increase the costs, additionally certain chemicals shall be used for individual cleaning processes, which means an extra stress for our waters. Due to which one does not receive clean water as result, but at the end of the cleaning process – even otherwise – more contaminated. In addition, climate change and the extremities resulting therefrom mean a serious problem. The change of rainwater intensity, the leaching water quality changes resulting as consequence of outflow and run-off endanger our surface and subsurface waters. This article aims at demonstrating processes, which arise as new challenge for the assurance of water quality and points out some challenges respectively, which formerly meant an identified issue, however as consequence of the effects of climate change came to the front again and appear in a more weighted manner.

Kulcsszavak: vízbázisok szennyezése, éghajlatváltozás, mikroszennyezők, új kihívások ~ contamination of water bases, climate change, micro contaminants, new challenges

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz