Vass Gyula; Zsitnyányi Attila:

Multifunkcionális járművek alkalmazása a katasztrófavédelemben

Absztrakt

A cikk megvizsgálja a katasztrófavédelmi feladatok során alkalmazott többcélú és többfunkciós járművek alkalmazásainak eseteit, célját és előnyeit. Összefoglalja a katasztrófavédelemben alkalmazott eszközrendszerek kialakulását, leírja a család és bázisjármű elvű járműpark fejlesztések lépéseit és az azokban rejlő lehetőségeket, egyúttal rendszerezi a többcélú, többfunkciós és a cserefelépítményes járművekkel kapcsolatos magyar és angol nyelvű kifejezések használatát. Javaslatot tesz a Magyarországon létező cserefelépítményes és többfunkciós különleges képességek továbbfejlesztésére.

The article examines the cases, targets and advantages of the application of multi-purpose and multifunctional vehicles in disaster management operations. It summarizes the evolution of the tool systems applied in disaster management; describes the development phases of a vehicle fleet based on family – and base-vehicle-principles and their potentials, and also systemizes the application of the Hungarian and English terminology related to the multi-purpose, multifunctional and swap-body vehicles. The article proposes to the further improvement of the swap-body and multifunctional special capabilities currently existing in Hungary.

Kulcsszavak: multifunkciós járművek, többcélú járművek, katasztrófavédelem ~ multi-functional vehicles, multi-role vehicles, disaster management

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz