Bálint Krisztián:

Biztonságtechnikai megoldások az Óbudai Egyetem Népszínház utcai kampuszán

Absztrakt

Napjainkban az egyetemeknek szükségszerű olyan modern biztonságtechnikai megoldásokat alkalmazniuk, amely által garantálni tudják az ott tartózkodó hallgatók biztonságát. Tudvalevő, hogy az oktatási intézmények működéséből kifolyólag igen gyakran nagy számban tartózkodnak az épület falain belül hallgatók és ott dolgozó tanárok. Az ő biztonságuk mindennél fontosabb. Elég csak kitekinteni külföldre, ahol sajnálatos módon, az egyetemeken többször is előfordult komoly incidens, úgy, mint lövöldözés, gyilkosság. Ebből kifolyólag került sor az Óbudai Egyetem biztonságtechnikai megoldásainak a megvizsgálásra, hiszen jelen esetben egy olyan neves oktatási intézményről van szó, amely az évek során számos hallgatónak biztosított tanulási és továbbképzési lehetőséget. A kutatás részleteiben feltárta azt, hogy az Óbudai Egyetemen igen komoly biztonságtechnikai megoldások kerültek kiépítésre, így feltételezhetően az ott tartózkodók biztonságban érezhetik magukat.

Currently, the universities inevitably need to implement modern solutions based on safety technology, through which they can guarantee the safety of the students on the site. It is widely known that throughout the functioning of the educational institutions, students and the employed educators turn up very often in large numbers within the premises. Their safety is of utmost importance. It is alarming enough to survey the happenings abroad, where there were multiple, serious and regretful incidents at the universities, such as shootings, murders. Thus, the solutions based on safety technology of Óbuda University came under examination, as it is presently a renowned educational institution, which has been providing possibilities for study and retraining for many years. The research has uncovered in detail, that Óbuda University has very elaborate solutions based on safety technology implemented, thus, the persons on site may presumably feel safe.

Kulcsszavak: biztonságtechnika, mechanikai védelem, elektronikai védelem ~ security technology, mechanical protection, electronic protection

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz