Zólyomi Zsolt:

Mental load caused mental and behavioral changes

Absztrakt

People are far different personalities, different characteristics, so of course they have different ways to live a stress situation or in an emergency situation. By calling experience, in terms of my study I was classified into three groups of people. The first group is the set of persons who do not have experience in the armed forces, in other words, it is the range of ordinary occupations, civil persons. The second group represents those individuals who have experience in the armed forces, with training, but they were not in real danger or in battle conditions. The third group includes those who served in a special forces, with experience gained from the deployment in combat conditions.

Az emberek amennyire különböző személyiségek, más-más tulajdonságokkal rendelkeznek, így természetesen különféleképpen élik meg a stresszhelyzetet, a vészhelyzetet is. Tapasztalataim előhívásával, vizsgálatom szempontjából három csoportba soroltam az embereket. Az első csoport azoknak a személyeknek a halmazát jelenti, akik nem rendelkeznek fegyveres erőknél eltöltött tapasztalatokkal, más szóval a köznapi foglalkozást űző, civil személyek körét jelenti. A második csoport azokat a személyeket öleli fel, akik rendelkeznek fegyveres erőknél eltöltött tapasztalatokkal, kiképzéssel, de valós életveszélyben, illetve harci körülmények között nem voltak. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik valamilyen speciális alakulatnál szolgáltak, rendelkeznek bevetési, harci körülmények során szerzett tapasztalatokkal.

Kulcsszavak: physiological effects, mental load, stress, behavioral changes, danger, emergency situation ~ pszichológiai hatások, mentális teher, stress, viselkedésbeli változások, veszély, vészhelyzeti szituáció

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz