Szabó Csaba:

Examination of the need for a directive to strengthen the control over possession of firearms envisaged by the European Commission in the context of new types of security challenges affecting the European Union

Absztrakt

The research described in this paper, through reviewing issues of the weapons policy domain of the European Union, analyses the questions formulated by the European Council in relation to such new security challenges as the suppression of illegal acquisition of firearms, the increasing of security risks relating to the transport, import and export of civilian firearms in the European Union, the improvement of traceability of legally held firearms (hunting, sports, self-defense) and ensuring that deactivated firearms are rendered inoperable. Giving the professional analysis of the background of the directive on stricter firearms possession foreseen by the European Commission in 2015, the study seeks to high-light the need for EU action to tackle the new security challenges in the weapons possession policy. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Győző Concha Doctoral Program

Jelen tanulmányban szereplő kutatás az Európai Unió fegyverrendészeti szakterületének problémáit elemezve vizsgál olyan az Európai Tanács által megfogalmazott új típusú biztonsági kihívásokra vonatkozó kérdéseket, mint az illegális lőfegyverek beszerzésének a korlátozása, a polgári célú tűzfegyverek szállítására, importjára és exportjára vonatkozó biztonsági kockázatok erősödése az Európai Unió területén, a jogszerűen (vadászat, sport, önvédelem) tartott lőfegyverek nyomon követésének a szigorítása, valamint a hatástalanított lőfegyverek működésképtelenségének a biztosításával kapcsolatos kihívások. A tanulmány az Európai Bizottság által 2015-ben előirányzott szigorúbb lőfegyvertartásról szóló irányelv hátterének a szakmai elemzésével kívánja megvilágítani a fegyvertartás rendészetére vonatkozó új biztonsági kihívások kezelése érdekében tett uniós lépések szükségességét.

Kulcsszavak: weapons policy, security policy, Weapons Act, new security challenges, police ~ fegyverigazgatás, biztonságpolitika, fegyvertörvény, új biztonsági kihívások, rendőrség.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz