Tick Andrea:

Az IT biztonságtudatosság szerepe az e-learning hallgatói használati hajlandóságának TAM modelljében magyar oktatási környezetben - a strukturális egyenlet modellezés

Absztrakt

A digitalizáció nagymértékű elterjedése mind az iparban, mind az üzleti világban a XXI. század második évtizedében, valamint a felsőoktatásban, a tanulási folyamatokban végbemenő digitalizáció az (online) e-learning kurzusok esetén, amely a felsőoktatásban megjelenő oktatási módszertani megújulás része Magyarországon, maga után vonta az e-learning (rendszerek) elfogadás és használat vizsgálatának szükségességét a korai Z generációhoz tartozó magyar diákok között. A cikkben kiterjesztem a TAM modellt olyan külső faktorokkal mint a digitális tanulás, az okos eszközök, az IT biztonságtudatosság, és elemzem, hogy ezen faktorok jelentősen befolyásolják-e a TAM modell endogén változóit a magyar környezetben. A kutatás adatai a SEM modell használatával kerültek feldolgozásra az AMOS programban. Az elemzésem alátámasztja a legtöbb hipotézist, azaz a modell alkalmazható a magyar környezetben. A felsőoktatás stratégiai döntéshozóinak és e-learning fejlesztőinek figyelembe kell venniük a fenti faktorokat az e-learning-es fejlesztések során a magyar felsőoktatásban.

The massive proliferation of digitilisation in the fields of industry and business in the second decade of the 21st century, the need of the digitalisation of the learning processes using (online) e-learning course in higher education as part of the renewal of education methodologies in Hungary brought along the need for the analysis of the adoption and use of e-learning (systems) among Hungarian students of the early Z generation. This paper aims to extend the TAM model with external factors such as digital learning, smart tools, IT security awareness to see whether these factors have a significant impact on the endogenous factors of the TAM model in the Hungarian environment. The data gathered in the survey was analysed using the SEM with the AMOS software. The analysis supported most of the hypotheses meaning that the model is applicable in the Hungarian context. Strategic decision makers and e-learning developers in higher education should consider the above mentioned factors when developing e-learning in higher education in Hungary.

Kulcsszavak: Kiterjesztett TAM, SEM, e-learning, IT biztonságtudatosság ~ Extended TAM, SEM, e-learning, IT security awareness

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz