Gémes Csaba:

A kibertér és szereplői

Absztrakt

„Az információ hatalom” tartja a közkeletű mondás. A hatalom általánosságban a mások befolyásolására való képességként fogalmazható meg, beleértve a mások befolyásának elkerülését is. A hatalom megőrzése, az egyes országok fennmaradása az elmúlt évezredekben csak a megfelelő fizikai erő alkalmazásával volt garantálható. Az infokommunikációs technológia elterjedése egy új dimenziót nyitott az emberiség számára: a kiberteret. Az elmúlt évek eseményei azt bizonyították, hogy a kibertérben olyan mértékű lehetőségek és veszélyek rejlenek, amelyek komoly hatást gyakorolhatnak az állam működésére. Az állam érdekeinek kibertérben való érvényesítése csak a megfelelő kiberképességek kialakításával, illetve fejlesztésével érhető el. A cikk írója ennek lehetőségeit kutatja. Ebben a cikkben a kibertér értelmezését követően áttekinti a kibertér mindazon szereplőinek körét, akiknek szerepe lehet egy integrált nemzeti kiberképesség létrehozásában.

“The information is power" the common saying keeps it. The Power in generality can be describe as an ability to influence others, including avoiding the influence of others. The Conservation of the power, the survival of individual countries in the last millenniums was only guaranteed by the use of the appropriate physical force. The spread of info-communication technology has opened up a new dimension for the humanity: the cyberspace. The events of past years have proved that the extent potential opportunities and threats in cyberspace, which they are serious implications for the functioning of the state. Asserting the claims of the state in cyberspace only the equivalent cyber capability with his forming and his developing can be rached. The author of the article has been researching the opportunities of this. In this article he reviews those actors who may be involved in the creation of an integrated national cyber capability, after the interpreted the cyberspace

Kulcsszavak: kibertér, kiberbiztonság kiberhadviselés, kiberképesség ~ cyberspace, cybersecurity, cyberwarfare, cyber capability

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz