Bányász Péter:

The emergence of cyber security in the scientific community

Absztrakt

Providing an appropriate level of cyber security is essential for individuals, organizations and states. The increase of info-communication technologies further enhances our dependence on cyberspace. This study examines the occurrence of cyber security in scientific publications in order to motivate coverage of other researches related to the Hungarian topic in a broader spectrum in the field of doctoral studies. Supported by the ÚNKP-17-3-IV-NKE-59 New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities.

A megfelelő szintű kiberbiztonság megteremtése elengedhetetlen az egyének, szervezetek és államok részére egyaránt. Az infokommunikációs technológiák számának növekedése tovább fokozza a kibertértől való függőségünket. A tanulmány a kiberbiztonság tudományos publikációkban való megjelenését vizsgálja annak céljából, hogy ösztönözze a magyarországi témával kapcsolatos kutatások szélesebb spektrumban történő lefedését a doktori képzések területén. A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-IV-NKE-59 Kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának Támogatásával készült.

Kulcsszavak: cyber security, scientific metrics, research, publications, doctoral training ~ kiberbiztonság, tudománymetria, kutatás, publikációk, doktori képzés

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz